รั้วตาข่ายแรงดึงสูงถี่ล่างห่างบน หนา 2.5 mm.

รั้วตาข่ายสำหรับงานปศุสัตว์
รั้วตาข่ายคุณภาพมาตรฐานออสเตรเลีย

 

รั้วตาข่าย แรงดึงสูงแบบถักปม ถี่ล่างห่างบน (Hinge Joint Fence)

รั้วตาข่ายถักปม คุณภาพสูง คุณภาพจากประเทศออสเตรเลีย มีหลากหลายราคาและขนาด ความสูงอยู่ที่ 90 – 200 เซนติเมตร  (ขนาดลวด 2.50 มม)

ขนาด 30 เมตร

 • HJ 8 เส้นแนวนอน   สูง 90 cm 1,450 บาท
 • HJ 8 เส้นแนวนอน   สูง 115 cm1,550 บาท
 • HJ 10 เส้นแนวนอน สูง 120 cm 1,750 บาท
 • HJ 11 เส้นแนวนอน สูง 142 cm 1,950 บาท
 • HJ 10 เส้นแนวนอน สูง 150 cm 1,920 บาท   
 • HJ 12 เส้นแนวนอน สูง 150 cm 2,100 บาท
 • HJ 11 เส้นแนวนอน สูง 175 cm 2,100 บาท
 • HJ 13 เส้นแนวนอน สูง 175 cm 2,320 บาท
 • HJ 14 เส้นแนวนอน สูง 200 cm 2,500 บาท

ขนาด 50 เมตร

 • HJ 8 เส้นแนวนอน   สูง 90 cm 2,400 บาท
 • HJ 8 เส้นแนวนอน   สูง 115 cm2,620 บาท
 • HJ 10 เส้นแนวนอน สูง 120 cm 2,920 บาท
 • HJ 11 เส้นแนวนอน สูง 142 cm 3,220 บาท
 • HJ 10 เส้นแนวนอน สูง 150 cm 3,200 บาท   
 • HJ 12 เส้นแนวนอน สูง 150 cm 3,800 บาท
 • HJ 11 เส้นแนวนอน สูง 175 cm 3,470 บาท
 • HJ 13 เส้นแนวนอน สูง 175 cm 3,850 บาท
 • HJ 14 เส้นแนวนอน สูง 200 cm 4,200 บาท
 


รั้วตาข่ายแรงดึงสูงตราไก่รุ่นซุปเปอร์เซฟ หนา 2 mm.

รั้วตาข่าย ตราไก่ ขนาดช่องความถี่ 4×6นิ้ว 

รั้วตาข่ายตราไก่ รั้วดี มีคุณภาพ เพื่อเกษตรกรไทย คุ้มค่า ประหยัด เลี้ยงสัตว์ได้หลากหลาย ขนาดช่องความถี่เท่ากันทุกช่อง รุ่นซุปเปอร์เซฟ Super Save ขนาดช่อง 10×15 ซม. (ขนาดลวดแรงดึงแท้ 2 มม.)

ขนาด 30 เมตร

 • SS 11 เส้นแนวนอน สูง 100 cm 1,150 บาท 
 • SS 13 เส้นแนวนอน สูง 120 cm 1,300 บาท 
 • SS 16 เส้นแนวนอน สูง 150 cm 1,530 บาท  
 • SS 19 เส้นแนวนอน สูง 180 cm 1,750 บาท  
 • SS 21 เส้นแนวนอน สูง 200 cm 1,930 บาท  
 • SS 23 เส้นแนวนอน สูง 220 cm 2,300 บาท 
 • SS 26 เส้นแนวนอน สูง 250 cm 2,450 บาท  

ขนาด 50 เมตร

 • SS 11 เส้นแนวนอน สูง 100 cm 1,850 บาท  
 • SS 13 เส้นแนวนอน สูง 120 cm 2,150 บาท  
 • SS 16 เส้นแนวนอน สูง 150 cm 2,600 บาท  
 • SS 19 เส้นแนวนอน สูง 180 cm 2,900 บาท  
 • SS 21 เส้นแนวนอน สูง 200 cm 3,200 บาท 
 • SS 23 เส้นแนวนอน สูง 220 cm 3,530 บาท 
 • SS 26 เส้นแนวนอน สูง 250 cm 4,000 บาท  
 

รั้วตาข่าย ตราไก่ ขนาดช่องความถี่ 4×4นิ้ว 

รั้วตาข่ายตราไก่ รั้วดี มีคุณภาพ เพื่อเกษตรกรไทย คุ้มค่า ประหยัด เลี้ยงสัตว์ได้หลากหลาย ขนาดช่องความถี่เท่ากันทุกช่อง ขนาดช่อง 10×10 ซม.(ขนาดลวดแรงดึงแท้ 2.00 มม.)

ขนาด 30 เมตร

 • SS 11 เส้นแนวนอน สูง 100 cm 1,450 บาท 
 • SS 13 เส้นแนวนอน สูง 120 cm 1,650 บาท 
 • SS 16 เส้นแนวนอน สูง 150 cm 1,900 บาท  
 • SS 19 เส้นแนวนอน สูง 180 cm 2,220 บาท  
 • SS 21 เส้นแนวนอน สูง 200 cm 2,430 บาท   

ขนาด 50 เมตร

 • SS 11 เส้นแนวนอน สูง 100 cm 2,380 บาท  
 • SS 13 เส้นแนวนอน สูง 120 cm 2,730 บาท  
 • SS 16 เส้นแนวนอน สูง 150 cm 3,230 บาท  
 • SS 19 เส้นแนวนอน สูง 180 cm 3,720 บาท  
 • SS 21 เส้นแนวนอน สูง 200 cm 4,000 บาท 
 

รั้วตาข่าย ตราไก่ ขนาดช่องความถี่ 2×4นิ้ว 

รั้วตาข่ายตราไก่ รั้วดี มีคุณภาพ เพื่อเกษตรกรไทย คุ้มค่า ประหยัด เลี้ยงสัตว์ได้หลากหลาย ขนาดช่องความถี่เท่ากันทุกช่อง ขนาดช่อง 5×10 ซม. (ขนาดลวดแรงดึงแท้ 2 มม.)

ขนาด 30 เมตร

 • SS 11 เส้นแนวนอน สูง 100 cm 1,850 บาท 
 • SS 13 เส้นแนวนอน สูง 120 cm 2,150 บาท 
 • SS 16 เส้นแนวนอน สูง 150 cm 2,650 บาท  
 • SS 19 เส้นแนวนอน สูง 180 cm 3,050 บาท  
 • SS 21 เส้นแนวนอน สูง 200 cm 3,330 บาท  

ขนาด 50 เมตร

 • SS 11 เส้นแนวนอน สูง 100 cm 3,200 บาท  
 • SS 13 เส้นแนวนอน สูง 120 cm 3,700 บาท  
 • SS 16 เส้นแนวนอน สูง 150 cm 4,550 บาท  
 • SS 19 เส้นแนวนอน สูง 180 cm 5,150 บาท  
 • SS 21 เส้นแนวนอน สูง 200 cm 5,650 บาท