เราจะเห็นได้ว่าปัญหาสุนัขและสัตว์ข้างเคียงมักเข้ามารบกวนอยู่ในพื้นที่สวนเราเป็นประจำ นอกจากจะเข้ามาทำความเดือดร้อนและกัดเป็ดกัดไก่แล้ว เจ้าของบ้าน และ เด็กเล็ก ยังมีความเสี่ยงจากการโดนกัดและเห่าอยู่เป็นประจำ ครั้นเราจะไปทะเลาะเบาะแว้งกับเพื่อนบ้านก็ไม่เป็นการดี แต่ครั้นจะอดทนมากๆ เราก็จะมีความเครียด เด็กๆอาจมีความกลัวจากการโดนสุนัขเห่าในอนาคต

ภายใต้ปัญหาเหล่านี้ เราจึงควรจำหาทางออกได้ง่ายๆ โดยการติดตั้ง รั้วตาข่าย จึงเป็นทางออกวิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันสุนัขเพื่อนบ้านเข้ามาในพื้นที่ และรั้วตาข่ายยังมีความประหยัด โดยเลือกรั้วตาข่ายนั้นต้องเลือก รั้วที่มีขนาดความสูง ขั้นต่ำอยู่ที่ 120 ซม. ล้อมรอบพื้นที่บ้านและสวนของเรา เพื่อป้องกันสุนัขเข้ามาในพื้นที่

ท้ายที่สุดนอกจากเราการแก้ปัญหาสุนัขค้างเคียงโดยการติดตั้งรั้วตาข่ายที่บ้านและสวนแล้ว ยังต้องอยู่ที่ความเข้าใจกันระหว่างทั้งเราและเพื่อนบ้าน เพื่อให้การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และไม่ปล่อยปละละเลยให้ปัญหาดังกล่าวสร้างความรำคาญและความลำบากซึ่งกันและกัน