ช่วยกันทำรั้วตาข่าย ประหยัดได้มากกว่า

รั้วตาข่ายคือ ตัวเลือกที่ดีอีกช่องทางหนึ่งสำหรับการทำรั้วบ้านแบบประหยัดที่ตอบโจทย์ความต้องการ ทั้งเพื่อแสดงอาณาเขต สร้างพื้นที่ส่วนตัว และป้องกันการรบกวนจากสัตว์เลี้ยงบางชนิดจากบ้านข้างเคียง หรือสัตว์จรจัดที่ไม่พึงประสงค์

หลักการติดตั้งรั้วตาข่าย คือการฝังเสาที่แข็งแรงเพื่อยึดแผงตาข่ายลวดเหล็กล้อมรอบบริเวณบ้าน หรือพื้นที่ ๆ ต้องการ

เริ่มต้นด้วยการสำรวจบริเวณที่ต้องการทำแนวรั้ว ซึ่งต้องมั่นใจว่าเมื่อสร้างรั้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว แนวรั้วทั้งหมดต้องอยู่ภายในหลักเขตที่ดินของตนเอง โดยสังเกตจากแนวเส้นแบ่งเขตบนหลักหมุดบอกเขตที่ดินที่ฝังไว้

ขั้นต่อมาคือการปรับพื้นดินให้ราบเรียบเสมอกัน และวัดระยะแนวรั้วกับความสูงของรั้วที่ต้องการเพื่อคำนวณวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ ต้นเสา ตาข่ายลวดที่ต้องการ รวมทั้งปูนซีเมนต์ ทราย หินหรือกรวดเพื่อผสมคอนกรีตสำหรับเทลงโคนเสาสร้างความมั่นคงแข็งแรง

สำหรับความสูงของรั้วบ้าน โดยทั่วไปเป็นระยะที่อยู่ในระดับสายตาของคนยืน เช่น 150 ซม. หากสูงเกินจากนั้น มักเป็นรั้วของสถานที่เฉพาะกิจซึ่งไม่ใช่ที่พักอาศัย และแม้จะเป็นรั้วตาข่ายที่มีความโปร่ง แต่หากสูงเกินระดับสายตามากเท่าไร ก็จะยิ่งสร้างความรู้สึกอึดอัดเพิ่มขึ้นได้

จากนั้นก็คือการขุดหลุมฝังเสา โดยตรวจสอบแนวต้นเสาให้ตรงกันทุกต้น แล้วตามด้วยการขึงแผ่นตาข่ายลวดติดกับต้นเสาให้ตึงและแน่นหนาดี โดยวิธีหนึ่งคือการใช้ตะปูตอกตัวล็อกตาข่ายฝังไปที่ต้นเสา นี่คือรั้วตาข่ายง่าย ๆ ที่ใช้แรงคนเพียงสองคนก็จัดการได้หากเนื้อที่บริเวณบ้านไม่ได้กว้างขวางมากจนเกินกำลังเจ้าของบ้าน

อย่างไรก็ตาม วิธีการติดตั้งรั้วตาข่ายอาจแตกต่างกันไปตามเทคนิคและวัสดุอุปกรณ์ของช่างหรือความพร้อมของเจ้าของบ้าน เพราะท่านสามารถเพิ่มความมั่นคงแข็งแรงให้กับรั้วตาข่ายได้ด้วยปัจจัยต่อไปนี้

หนึ่ง-ชนิดของลวดตาข่าย เลือกใช้ชนิดที่มีการถักปมแน่นหนา แข็งแรง มีสารเคลือบเส้นลวดเพิ่มอายุใช้งาน

สอง-วิธีการติดตั้งรั้วตาข่าย บางท่านเพิ่มความแข็งแรงและสวยงามโดยใช้เหล็กกล่องยึดระหว่างหัวเสาก่อน แล้วค่อยขึงตาข่าย จากนั้นใช้เหล็กเส้นมารัดแต่ละจุดของรูเสาตามแนวความสูงของรั้วตาข่ายเพื่อให้แน่นหนา แข็งแรงดี

สาม-เลือกชนิดเสาที่มีความแข็งแรงมั่นคง ไม่แตกหักหรือโอนเอนง่าย

สี่-เทคอนกรีตที่โคนเสาให้มีปริมาตรมากพอที่จะเป็นตัวยึดฐานเสาไม่ให้เอน ซึ่งพอเสาเอนก็จะเป็นตัวดึงตาข่ายให้ถ่างหรือผิดรูปตามไปด้วย และมีโอกาสพังได้ในที่สุด